Reference Laboratoy

Disseny i maquetació de varies edicions dels catàlegs.

Catàleg General

Recull de totes les anàlisis que ofereixen aquests laboratoris en totes les especialitats. Les dades de les taules procedents d'arxius en Excel, s'obtenien i es traslladaven a l'Indesign mitjançant programació en javascript.

Catàleg Genètica

Recull de totes les anàlisis que ofereixen aquests laboratoris en la categoria de genètica. Realitzat amb la mateixa tècnica utilitzada que en el catàleg general.